Měření pro ověření kvality výroby

Nově nyní disponujeme souřadnicovým měřicím strojem (CMM). Stroj od firmy Zeiss posouvá výrobu o krok dál k vyšší kvalitě výroby.

CMM

Měřicí stroj Zeiss Contura je vybaven sadou snímačů, otočnou hlavou RDS a pro měření tvarových ploch skenovací hlavou LineScan. Výstupem, který vám můžeme nabídnout, tedy může být nejen měrový protokol, ale i sken v podobě mraku bodů a případně jsme vám schopni nabídnout i zpracování těchto dat ve spolupráci s naší mateřskou společností SolidVision:

 • polygonizace (tvorba STL)
 • reverzní inženýrství
 • zpracování protokolů měřených dat

Video prezentace

Měřicí stroj Zeiss Contura (10/12/6) má následující vlastnosti

 • chyba měření délky E0 – od 1,8 + L/350 μm
 • maximální měřicí rozsah, který je však závislý na použitém snímači, je:
  • v ose X 1 000 mm
  • v ose Y 1 200 mm
  • v ose Z 600 mm
 • maximální zatížení 1 150 Kg

Tento stroj je možno využít i formou zakázkového měření, proto nás neváhejte kontaktovat.

Co byste měli vědět

 • díly k měření nesmí přesáhnout výše uvedené rozměry a hmotnost
 • díly musí být čisté a odmaštěné
 • jedná se o velmi přesné měření, které by tyto vlastnosti mohly negativně ovlivnit. Například náhlé vytečení kapaliny může zničit pojezdy stroje atd.
 • je nutno počítat s tím, že se jedná o dotykové měření, tudíž není metoda vhodná pro díly s nízkou tuhostí, jako je například pryž, molitan nebo některé plasty
 • také byste měli vědět, že se některé díly mohou při případném měření rubu a líce deformovat vlastní tíží
 • měli byste sdělit koeficient teplotní roztažnosti měřeného materiálu
 • měli byste dodat CAD model k měřenému dílu a to nejlépe ve formátu *.IGS
 • pro co možná nejlepší odhadnutí doby pro přípravu měření a vlastní měření prosím zašlete CAD model s výkresem, kde budou vyznačeny požadované rozměry a charakteristiky pro měření
 • na tomto stroji nelze měřit velikost a stoupání závitů, pouze rozteč a polohu těchto otvorů. Velikost a stoupání můžeme ověřit pomocí běžných kalibrů na závity
 • taktéž nelze změřit díly, které mají příliš malé otvory, drážky atd. Díly, které jsou tvarově složité a mají stěny pro měření tzv. „za roh“, nelze z technických důvodů změřit, jelikož se do takových míst sonda nedostane a ani optika skeneru tam „nevidí“

Ve všech těchto případných omezeních je vhodné problém s námi prodiskutovat.

Výstup měření

Jako výstup měření dodáváme měrový protokol a na vyžádání můžeme dodat protokol ve formátu XLS.

Standard_protocol  XLS_vystup

Pro lepší názornost lze dodat i grafické znázornění některých charakteristik.

Grafické zobrazení charakteristiky grafika2_cr    grafika3